nate

nate's gallery/Wall photo Gallery
 • Pihak ASTROLOGI NASA menjangkakan bumi tidak
  dapat lagi diami lagi selepas 3 tahun kemudiannya
  kerana itulah jangka hayat bumi akan tamat. Selepas
  pihak ASTROLGI NASA dengan PIHAK KERAJAAN
  berbincang, mereka setuju membuat satu kajian
  terhadap “Planet Marikh”. Mengikut info dari pihak
  ASTROLOGI NASA mengatakan “Planet Marikh” akan
  menjadi tempat…[Read more]

 • Adam dan amir bekerja sama mencari jalan ke sektor 59.
  Sewaktu dalam perjalanan, mereka berjumpa wanita
  bernama alice dengan sekumpulan rakannya yang masih
  hidup.Mereka tiba-tiba diserang sekumpulan “undead”
  atas kelalaian rakannya pergerakan mereka dikesan.
  Perjalanan mereka semakin sukar kerana masih berada
  di zon “undead” berkeli…[Read more]

Hey there!

Sign in

Forgot password?

Don't have an account? Register

Close
of

Processing files…